Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach spożywczych niezależnie od wielkości i zakresu realizowanych zadań.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

 1. Audit wewnętrzny- wstęp do auditowania
  • definicja auditu
  • cele i rodzaje auditów
  • cykl auditu wewnętrznego
  • harmonogram auditów
  • wyznaczenie auditorów
  • opracowanie planu auditu
  • wymagania/kwalifikacje auditora
 2. Etapy auditu wewnętrznego
  • spotkanie otwierające
  • techniki zdobywania informacji
  • lista pytań kontrolnych/check lista  
  • wywiad
  • analiza zebranych dowodów/informacji
  • spotkanie zamykające
 3. Podsumowanie  auditu wewnętrznego
  • definicja i kryteria stwierdzania niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • efektywne raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa
  • działania wynikające z auditu

Forma szkolenia
Szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 21-22.07.2020

Czas szkolenia:

Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 960 zł netto.