Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania jakością w organizacjach, będących dostawcami dla branży motoryzacyjnej.

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • wprowadzenie w nowelizację ISO 9001 i IATF 16949
 • przegląd wymagań ISO 9001 i IATF 16949
 • kontekst organizacji
 • przywództwo
 • planowanie
 • wsparcie
 • ćwiczenie
 • działania operacyjne
 • ocena wyników
 • doskonalenie
 • ćwiczenie

Warsztaty dla auditorów wewnętrznych IATF 16949:2016

 • wytyczne auditowe wg ISO 19011
 • wytyczne formułowania i oceny niezgodności wg zasad IATF
 • ćwiczenia auditowe
 • analiza przypadków auditowych
 • formułowanie niezgodności
 • egzamin

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 13-14.08.2019 r., 17-18.10.2019 r., 11-12.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto.