Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione wymagania unijnych rozporządzeń dotyczących informacji, jakie muszą być przekazywane konsumentom nabywającym produkty spożywcze.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • rozporządzenie WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • wymagania rozporządzenia 1337/2013 – kraj lub miejsce pochodzenia mięsa
 • etykietowanie niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
 • obowiązkowe znakowanie środków spożywczych zawierających alergeny, zgodnie z aktualnymi przepisami
 • wykaz alergenów według obowiązujących przepisów prawa żywnościowego
 • ostrzegawcze znakowanie środków spożywczych – kiedy stosować?
 • zasady znakowania żywności wartością spożywczą
 • prezentacja informacji o wartości odżywczej na opakowaniu
 • okresy przejściowe
 • wymagania w zakresie stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
 • dobrowolne informacje na temat żywności
 • zasady umieszczania na etykietach dodatków do żywności, aromatów i enzymów na etykietach
 • unijne wykazy dodatków i aromatów do żywności i aromatów
 • kategorie funkcji technologicznych dodatków do żywności

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 3.06.2019 r., 19.08.2019 r., 16.10.2019 r., 3.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.