Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu ISO 14001 w organizacjach, konsultantów, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i interpretacją wymagań normy. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania środowiskowego w celu jego utrzymywania i doskonalenia.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • struktura normy ISO 14001:2015
  • zmiany w porównaniu do ISO 14001:2004
  • cel systemu zarządzania środowiskowego
  • czynniki sukcesu
  • model Plan-Do-Check-Act
  • zakres normy
  • powołania normatywne
  • terminy i definicje

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

 

Termin szkolenia:
Najbliższy planowany termin: 4.06.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.