Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001:2015 a proces oceny zgodności w aspekcie realizacji auditów wewnętrznych

I.      Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmach za wdrażanie i utrzymanie wymagań ISO 14001.

II.      Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w normie ISO 14001 w kontekście wymagań auditów wewnętrznych oraz procesu oceny zgodności.

III.    Program szkolenia

  1. Norma Międzynarodowa ISO 14001:2015:
  • Kalendarium
  • Zasadnicze założenia
  • Zmiana struktury wymagań
  1. Układ nowej normy
  2. Wybrane definicje
  3. Omówienie wymagań
  4. Ryzyka i szanse – uporządkowanie
  5. Podsumowanie

Szkolenie oparte o nowe obowiązujące od 15 września 2015 r. wydanie standardu ISO 14001.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Koszt netto szkolenia jest podany w harmonogramie szkoleń.

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały (wersja elektroniczna), obiad i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:   Warszawa, ul. Domaniewska 45

Trener: Kazimierz Adamaszek