Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników rodzajami zafałszowań żywności ekologicznej, metodami wykrywania i walki z fałszerstwem żywności, a także polskimi i unijnymi przepisami prawnymi mającymi na celu przeciwdziałanie fałszowaniu żywności.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • aspekty prawne w aspekcie fałszowania żywności
  • przegląd zafałszowań żywności w Polsce i w Unii Europejskiej
  • działania Unii Europejskiej w zakresie kontroli i zwalczania zafałszowań żywności
  • prawne konsekwencje fałszowania żywności
  • rodzaje zafałszowań żywności
  • metody wykrywania zafałszowań
  • zarządzanie food fraud z poziomu organizacji
  • etapy realizacji planu ograniczania i oceny ryzyka
  • specjalistyczne wymagania rolnictwa ekologicznego w kwestii zafałszowań

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 27-28.06.2019 r., 12-13.09.2019 r., 28-29.11.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto.