Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania według ISO 9001 w organizacjach, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i interpretacją wymagań normy. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością w celu jego doskonalenia.

Cel szkolenia

  • wymagania normy ISO 9001:2015 – omówienie i interpretacja najważniejszych rozdziałów normy
  • struktura wysokiego poziomu
  • podejście procesowe
  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • model Plan-Do-Check-Act
  • ocena działań i doskonalenie
  • analiza i kontekst ryzyka

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 06.07.2020, 16.09.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 625 zł netto