Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu ISO 14001 w organizacjach, konsultantów, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i interpretacją wymagań normy. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania środowiskowego w celu jego utrzymywania i doskonalenia.

Cel szkolenia

  • struktura normy ISO 14001:2015
  • zmiany w porównaniu do ISO 14001:2004
  • cel systemu zarządzania środowiskowego
  • czynniki sukcesu
  • model Plan-Do-Check-Act
  • zakres normy
  • powołania normatywne
  • terminy i definicje

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 20.07.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 680 zł netto