Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania według ISO 9001 w organizacjach, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i interpretacją wymagań normy. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością w celu jego doskonalenia.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • wymagania normy ISO 9001:2015 – omówienie i interpretacja najważniejszych rozdziałów normy
  • struktura wysokiego poziomu
  • podejście procesowe
  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • model Plan-Do-Check-Act
  • ocena działań i doskonalenie
  • analiza i kontekst ryzyka

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 1.07.2019 r., 2.09.2019 r., 2.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.