Sedex

Supplier Ethical Data Exchange

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) to globalna platforma opracowana w celu wymiany informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw. Baza danych Sedex pozwala jej członkom redukować ryzyko prowadzonej działalności poprzez wymianę informacji o spełnieniu wymagań etycznych.

Dostawcy, które poddają się auditom SMETA dzielą się informacjami poprzez bazę SEDEX i mogą udowodnić swoim klientom spełnienie standardów etycznych i socjalnych.

Natomiast klienci mogą dzięki temu narzędziu zarządzać swoimi dostawcami i dzięki temu redukować ryzyko.

Audity są prowadzone w oparciu o przewodnik do prowadzenia auditów SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), który został opracowany przez Grupę Zrzeszonych Auditorów Sedex (Sedex Associate Auditor Group AAG).

Podstawą każdego auditu SMETA są standardy pracy oraz zdrowie i bezpieczeństwo, a także dodatkowe elementy prawa pracy, prac podzleconych i prawa pracy. Dodatkowy moduł dotyczy środowiska i biznesu.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

· doskonalenie wizerunku firmy,

· przewaga konkurencyjna

· redukcja ryzyka

· poprawa relacji z dostawcami

· jeden zamiast kilku auditów

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://dqs-cfs.com/2013/06/sedex/ oraz kontaktując się z biurem DQS Polska.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!