Program lojalnościowy klienta

Czym jest program lojalnościowy klienta DQS Polska?

Program lojalnościowy jest formą porozumienia pomiędzy DQS Polska a jej partnerami biznesowymi, umożliwiający skuteczną komunikację w oferowaniu usług DQS Polska.

Adresatami programu są wszyscy klienci DQS Polska.

Cel programu lojalnościowego klienta DQS Polska jest ukierunkowany na długotrwałe działania marketingowe służące budowaniu oraz podtrzymywaniu dobrych relacji z klientami oraz wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.
Zadaniem programu jest nagradzanie działań organizacji i aktywowanie jej do ciągłej współpracy.