Ocena Satysfakcji Pracowników

Czym jest ocena satysfakcji pracowników?

Ankieta oceny satysfakcji pracowników jest niezależnym badaniem, mającym na celu zapoznanie pracodawcy z poziomem zadowolenia pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy.

Dzięki przeprowadzonej ocenie pracodawca uzyska wiarygodną i bezstronną opinię swoich pracowników będzie mógł poznać opinię pracowników na temat firmy, zidentyfikować potrzeby pracowników, zdiagnozować mocne i słabe strony organizacji z punktu widzenia jej pracowników.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA:

Pracodawca otrzymuje zgodnie z wyborem poszczególnych modułów informację, o tym w jaki sposób pracownicy identyfikują się z firmą, jak przebiega komunikacja i jakie oraz na jakim poziomie organizacji, występują zakłócenia np. w komunikacji wewnętrznej. Pracodawca otrzyma odpowiedź na pytania dotyczące zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy i na temat stosowanego w firmie systemu motywacyjnego i możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem oceny w swojej firmie, prosimy o kontakt mailowy: marketing(at)dqs.pl lub telefoniczny: 22 395-88-10.