Sytuacje kryzysowe, Food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności

 

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów kryzysowych, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w przypadku konieczności wycofania produktów z rynku oraz dla członków zespołów Food Defense.

 

Prezentacja zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem wycofań produktów rynku, prezentacja wymagań i wytycznych w zakresie Food defense, wymiana doświadczeń.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • gotowość reagowania na sytuacje kryzysowe w oparciu o wymagania ISO 22000, IFS Food, BRC Food, GMP+ i inne
 • czynniki powodujące kryzysy
 • typy kryzysów (katalog kryzysów)
 • najczęstsze błędy
 • uczestnicy sytuacji kryzysowych
 • wycofanie produktu a zwrot produktu
 • doniesienia z systemu RASFF
 • obrona żywności i pasz
 • HACCP a TACCP
 • metodyka CARVER
 • PAS 96 :2018 i wytyczne FDA
 • Food Defense w praktyce
 • jak testować skuteczność systemu
 • fałszowanie żywności i pasz (nowe wyzwania)
 • procedury zapobiegające celowemu skażeniu żywności (bezpieczeństwo personelu, zarządzanie kadrami, transport i przechowywanie, ochrona korespondencji, kontrola procesu)
 • komunikacja kryzysowa- wewnętrzna i zewnętrzna
 • analiza potencjalnych sytuacji kryzysowych (dokumentowanie)
 • ocena ryzyka i środki nadzoru

Szkolenie prowadzone w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone egzaminem. 

 

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 4.07.2019 r., 11.09.2019 r., 6.11.2019 r.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

 

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.

 

DQS Polska sp. z o.o. w ramach wyżej wymienionej kwoty gwarantuje:

 • przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ustalonym zakresem
 • przekazanie każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 • wystawienie każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywny udział w szkoleniu, podpis na liście obecności, napisanie testu wstępnego oraz pozytywny wynik testu sprawdzającego.