Rola służb utrzymania ruchu w systemach bezpieczeństwa żywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu i specjalistów ds. jakości.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą służb utrzymania ruchu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności a także wymiana wymiana doświadczeń.

Zakres merytoryczny szkolenia

  • wymagania standardów w branży spożywczej w odniesieniu do wymagań technicznych
  • programy warunków wstępnych (PRP) i kolejność działań wg ISO 22000
  • programy infrastruktury i utrzymania wg IFS 6 i BRC 7
  • PN EN 1672-1:2014- wymagania z zakresu bezpieczeństwa; Znak CE
  • wymagania na poziomie zarządczym: zarządzanie usługami, obszary ryzyka i Food Defense, gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe, walidacja a weryfikacja
  • HACCP: 12 etapów- 7 podstawowych zasad
  • schematy- diagramy przebiegu: IFS
  • układ, przepływ produktów i segregacja wg BRC

Szkolenie prowadzone w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatów.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 29.07.2019 r., 18.09.2019 r., 27.11.2019 r.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.