Ocena ryzyka dla opakowań do żywności w oparciu o wymagania prawne i wymagania innych standardów spożywczych

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli firm spożywczych, którzy współpracują z firmami opakowaniowymi, w tym dla osób realizujących audity u dostawców opakowań. Może być przydatne również dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem opakowań do żywności.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi materiałów do kontaktu z żywnością, prezentacja i praktyczna interpretacja wymagań standardów opakowaniowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na IFS PACSecure oraz BRC Packaging Materials.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wprowadzenie do bezpieczeństwa opakowań.
Wymagania prawne dotyczące materiałów do kontaktu z żywnością.
Omówienie wymagań prawnych i standardów.

   • IFS PACSecure standardem uznanym przez GFSI
   • wymagania BRC Packaging Materials
   • układ wymagań, system oceny
   • rejestracja certyfikowanych przedsiębiorstw, częstotliwość auditów
   • praktyczna interpretacja wymagań

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych i kończy się wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia
Planowane terminy: 11.06.2019 r., 24.09.2019 r., 28.11.2019 r., 20.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.