BRC Food wersja 8

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmach spożywczych za wdrażanie i utrzymanie wymagań Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności (BRC Food).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy BRC w związku z publikacją nowego ósmego wydania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności (BRC Food).

Zakres merytoryczny szkolenia

Wprowadzenie – rozwój standardów BRC
Harmonogram wdrożenia zmian w BRC Food
Przegląd zmian
·         nowe wymagania fundamentalne
·         praktyczna interpretacja innych nowych wymagań
·         systemy dla HACCP, Food Defense, autentyczności
·         zmiany publikowane na stronie BRC
·         dobrowolne moduły
·         zmodyfikowane drzewko decyzyjne – dodatkowe strefy ryzyka
·         nowy system oceny
Praktyczna interpretacja nowych wymagań
Ćwiczenia

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 7.06.2019 r., 10.07.2019 r., 9.09.2019 r., 30.10.2019 r., 10.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.