Auditor wewnętrzny

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Żywności

 

I.       Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach spożywczych niezależnie od wielkości i zakresu realizowanych zadań.

II.      Cel szkolenia

Prezentacja roli i znaczenia auditów wewnętrznych, nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności auditorskich, wymiana doświadczeń.

 III.    Program szkolenia

Cechy osobowościowe, kwalifikacje i kompetencje auditorów, podstawy psychologii auditu
Omówienie i porównanie wymagań standardów IFS 6, BRC 7, oraz schematu certyfikacji FSSC 22 000 (ISO 22000 + ISO/TS 22001-1)
Doskonalenia warsztatu auditora wewnętrznego
Ćwiczenia
Test sprawdzający

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności” po pozytywnym zdaniu testu z wiedzy.

Trener: Barbara Głowacka

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Domaniewska 45

Koszt szkolenia:
Dla klientów DQS – 1 000 PLN od osoby*
Dla pozostałych uczestników – 1 250,00 PLN od osoby*

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały (wersja elektroniczna), obiad i przerwy kawowe.

 * Kolejne zgłoszone przez daną organizację osoby są uprawnione do zniżki zgodnie z ogólnymi warunkami

Nie znalazłeś informacji, której szukałeś?

  1. Możesz do nas napisać e-mail, a my odpowiemy na Twoje pytanie.
  2. Możesz do nas zadzwonić