Profil uczestników

Szkolenie skierowane osób, które  są odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemów zarządzania w organizacjach, konsultantów, jak również tych osób, które są  odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w organizacji.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę o metodach zarządzania ryzykiem, tak aby w jak największym stopniu minimalizować potencjalne zagrożenia, a tym samym zwiększać efektywność procesów w organizacji.

Program szkolenia

  • Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem
  • Analiza i ocena ryzyka wg normy ISO 31000
  • Wymagania standardów ISO 9001, ISO 14001 w zakresie identyfikacji, analizy i oceny kluczowych ryzyk w systemie zarządzania
  • Podstawowe metody analizy ryzyka:
  • jakościowe (metoda scenariuszowa, listy kontrolne, “co-jeśli?”)
  • ilościowe (drzewo zdarzeń ETA, drzewo błędów FTA, analiza liczbowa 2-, 3- i 4-czynnikowa, FMEA – wyrobu/procesu/utrzymania ruchu, FMEA środowiska)
  • Sposób dokumentowanie ryzyk

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 23-24.09.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.