Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, utrzymanie i nadzorowanie systemu zarządzania według ISO 9001 w organizacjach, a także wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i interpretacją wymagań normy. Nabyta wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system zarządzania jakością w celu jego doskonalenia.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • główne zmiany ISO 9001:2015
 • funkcjonowanie systemu zarządzania
 • ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania
 • rola i miejsce pełnomocnika w systemie zarządzania
 • rola auditów wewnętrznych w systemie zarządzania
 • pomiary i nadzór nad procesami w systemie zarządzania
 • skuteczność a efektywność procesów
 • doskonalenie systemu zarządzania
 • dokumentowanie systemu zarządzania teoria a praktyka
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • badanie satysfakcji klienta
 • przegląd zarządzania

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 3.06.2019 r., 12.08.2019 r., 1.10.2019 r., 9.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.