Zachowanie poufności

Polityka prywatności DQS Polska sp. z o.o.

Zachowanie prywatności naszych klientów i innych zainteresowanych stron jest dla nas sprawą bardzo ważną i priorytetową. Podczas realizacji naszych usług zachowujemy dyskrecję w obszarze komunikacji i we wzajemnych kontaktach. Wszystkie udostępniane na stronie internetowej informacje mogą być bez przeszkód przeglądane przez użytkowników. Chcąc przeglądać naszą stronę internetową nie trzeba ujawniać swoich danych osobowych. Jeśli zajdzie taka konieczność zostaną Państwo wcześniej uprzedzeni o tym fakcie. Działamy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami).

Aby ulepszać naszą stronę internetową, w DQS Polska prowadzony jest monitoring odwiedzających stronę. Gromadzona informacja dotyczy liczby osób korzystających z udostępnionych stron, adresu IP, daty wizyty i logowania do plików dostępnych w obszarach pobierania. Zgromadzone informacje będą użyte jedynie dla wewnętrznych potrzeb statystycznych DQS Polska. Bez Państwa wyraźnej zgody dane nie będą przetwarzane ani udostępniane.

Dla usprawnienia komunikacji na naszych stronach, umieściliśmy „Formularz zgłoszeniowy”, który po wypełnieniu przez Państwa zostanie bezpośrednio przesłany do Biura DQS Polska. Nie jest on kodowany. Dla celów bezpieczeństwa prosimy o niepodawanie w formularzu haseł lub innych informacji, które mogłyby trafić do osób trzecich. Wszystkie dane zawarte na przesłanych formularzach zostaną zarchiwizowane.

Dane uzyskane od Państwa zostaną jedynie udostępnione urzędom kontrolnym, do czego jesteśmy zobowiązani prawem.  Zarówno nasi pracownicy jak i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności.

Zapewniamy, że w czasie łączenia się z naszymi stronami i pobierania danych nie zostaną zainfekowane Państwa strony.  Nie mamy jednak wpływu na strony internetowe innych organizacji, które ustanowiły hiperłącza z nasza stroną internetową.

DQS Polska wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony danych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, stratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze środki bezpieczeństwa są cięgle ulepszane.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:

  1. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych: Dyrektor Członek Zarządu DQS Polska sp. z o. o., Włodzimierz A. Smolak.
  2. Odpowiedzialny za system informatyczny w DQS Polska sp. z o.o.: Firma IT Direct Tomasz Umiński.