Auditor w zakresie certyfikacji i oceny zgodności wyrobów medycznych

Auditor w zakresie certyfikacji i oceny zgodności wyrobów medycznych w następujących kategoriach: wg GMDN

Kompetencje:

 1. Wykształcenie wyższe, uzupełnione szkoleniami zawodowymi związanymi z obszarem wyrobów medycznych.
 2. Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem, produkcją lub oceną zgodności wyrobów medycznych.
 3. Znajomość systemów zarządzania – potwierdzona certyfikatem auditora wiodącego: EOQ, IRCA lub innym szkoleniem dla auditorów wiodących dla danej normy, minimum 40 godzinne w zakresie ISO 19011, ISO 9001.
 4. Znajomość:
  • ustawy o wyrobach medycznych i aktów wykonawczych do ustawy,
  • norm: EN ISO 13485, EN ISO 14971; ISO/IEC 17021,
  • norm zharmonizowanych z dyrektywą 94/42/EWG,
  • wytycznych ISO/TR 14969,
  • dyrektywy 93/42/EWG,
  • wytycznych MEDDEV.
 5. Odpowiednie doświadczenie auditowe poprzez udział w co najmniej trzech ocenach, z co najmniej 15 dni, obejmujących przegląd dokumentacji, ocenę wdrożenia systemu i raport z auditu.
 6. Posiadanie zdolności do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny wyrobów medycznych i prowadzenia auditu.
 7. Praktyczna wiedza z zakresu:
  • wymagań prawnych dla wyrobów medycznych i zasady postępowania z wyrobami medycznymi,
  • metodologii analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do technologii medycznych, technologii produkcji i stosowanych procedur weryfikacji,
  • funkcji medycznych i działania wyrobów oraz procesów stwierdzających zgodność z wymaganiami zasadniczymi, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy brakuje odpowiednich norm,
  • oceny klinicznej, prowadzenie badań klinicznych i odpowiednich dla wyrobów medycznych.
 8. Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 9. Mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu dobrym w mowie i w piśmie.
 10. Prawo jazdy kat. B (mile widziane).

Predyspozycje kandydata:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość, samodzielność oraz kreatywność,
 • umiejętności interpersonalne.

Zadania do realizacji:

 • prowadzenie auditów,
 • pozyskiwanie klientów na usługi certyfikacyjne,
 • współpraca z przedstawicielami regionalnymi.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o uregulowanej pozycji biznesowej,
 • życzliwą i partnerską pracę w zespole,
 • możliwość rozwoju,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia indywidualne i zbiorowe,

Rodzaj pracy:

 • umowa o dzieło lub zlecenie.

 

Odpowiemy tylko na aplikacje, które będą odpowiadały naszym wymaganiom.