Profil uczestników

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

.Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem bezpieczeństwa żywności w ujęciu systemowym, Food crime, Food defence oraz Food froud.

Program szkolenia

 1. Bezpieczeństwo żywności w ujęciu systemowym a zjawisko kultury organizacyjnej
  • Pojęcie bezpieczeństwa żywności
  • Bezpieczeństwo żywności a jego brak
  • Ogólne strefy zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności
 2. Kultura bezpieczeństwa żywności
  • Definicje kultury organizacyjnej
  • Relacje, kultura a struktura organizacji
  • Kultura i klimat bezpieczeństwa żywności
  • Modele i typologie kultury organizacyjnej
  • Just culture jako część kultury bezpieczeństwa żywności
 3. Kształtowanie kultury organizacyjnej w aspekcie bezpieczeństwa żywności
  • Istota i możliwości kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności
  • Poziomy dojrzałości kultury bezpieczeństwa żywności
  • Etapy wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności
  • Pomiar kultury bezpieczeństwa żywności     
 4. Przestępstwa wymierzone w żywność – zjawisko food crime
  • Definicja zjawiska food crime
  • Rodzaje przestępstw wobec żywności
  • Przeciwdziałanie zjawisku food crime

Warsztaty: Określenie poziomu kultury bezpieczeństwa organizacji i działań doskonalących

 1. Food defence – ryzyko związane z zanieczyszczeniem żywności
 2. Food froud – autentyczność środków spożywczych

Forma szkolenia
Szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 4-5.08.2020, 22-23.09.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 960 zł netto.