Zgłaszanie uwag i sugestii / Submitting comments and suggestions

Aby wysłać skargę lub zgłosić swoje uwagi dotyczące działalności DQS lub certyfikowanej organizacji prosimy skorzystać z poniższego formularza lub wysłać e-mail na adres biuro@dqs.pl

To send a complaint or comment on the activities of DQS or a certified organization, please use the form below or send an email to biuro@dqs.pl

Schemat postępowania ze skargami