Profil uczestników

Szkolenie kierujemy szczególnie do osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja i praktyczna interpretacja wymagań standardu ISO 45001, omówienie różnic w stosunku do dotychczas obowiązujących standardów, a także wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

  • struktura normy ISO 45001:2015
  • ISO 45001 a BS OHSAS 18001 i PN-N 18001
  • najważniejsze terminy i definicje
  • kontekst organizacji, strony zainteresowane, ryzyka i szanse, przywództwo, wsparcie, doskonalenie
  • wymagana dokumentacja
  • procedura przejścia- omówienie najważniejszych wymagań
  • strategia, polityka, cele środowiskowe i BHP w powiązaniu z głównym celem biznesowym Spółki
  • przełożenie celów biznesowych na cele operacyjne w procesach i na właścicieli obszarów, wartościowanie celów i ich mierzalność
  • skuteczna komunikacja na styku obszarów/procesów

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 14-15.07.2020, 23-24.09.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.