Profil uczestników

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za wdrażanie, funkcjonowanie, oraz dosknalenie systemu GlobalGAP.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami standardu GlobalGAP oraz ich interpretacją.

Program szkolenia

  • powiązanie GlobalGAP z wymaganiami prawnymi
  • standardy GlobalGAP
  • GlobalGAP – system zarządzania jakością
  • Wymagania dla upraw
  • Listy kontrolne
  • Bazy danych
  • Problemy i wyzwania

Forma szkolenia
Szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 27.08.2020

Czas szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.