Podczas szkolenia uczestnicy mogli zdobyć praktyczne umiejętności w opracowywaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu programów FMEA

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • FMEA – cel, przeznaczenie, podstawowe założenia i zasady
  • przygotowanie analizy FMEA (klient, wymagania, zakres, dokumenty wejściowe, zespół)
  • budowa zespołu interdyscyplinarnego prowadzącego analizę FMEA
  • metodyka prowadzenia procesu FMEA
  • techniki wspomagające pracę zespołową i analizy FMEA
  • formularze FMEA i przykłady
  • praktyczne ćwiczenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 3.06.2019 r., 17.07.2019 r., 19.09.2019 r., 21.11.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 480 zł netto.