Profil uczestników

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie FAMI-QS, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

.Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z interpretacją wymagań systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności, zaprezentowane również zasady dokumentowania systemu HACCP. Przekazana wiedza może stanowić inspirację do bardziej krytycznego spojrzenia na funkcjonujący w firmie system HACCP w celu jego doskonalenia.

Program szkolenia

 1. Obszar stosowania systemu FAMI-QS i źródła wiedzy o systemie:
 2. Powiązanie systemu FAMI-QS z wymaganiami prawnymi
 3. Podstawowe pojęcia
 4. Wymagania Kodeksu Postępowania FAMI-QS (Code of Practice) – wersja 6:
 5. Kontekst organizacji i sposób jego określenia
 6. Odpowiedzialność kierownictwa i przywództwo
 7. Planowanie
 8. Dobre praktyki produkcyjne
 9. Działania operacyjne
 10. Weryfikacja i doskonalenie systemu
 11. Zapobieganie zafałszowaniom i obrona produktu – wymagania modułu FAMI-QS
 12. Powiązanie FAMI-QS z innymi systemami zarządzania
 13. Certyfikacja systemu
 14. Podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 10.09.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.