DQS Forum

Co to jest DQS Forum i do kogo jest skierowane?

Co to jest DQS Forum i do kogo jest skierowane.

DQS Forum jest porozumieniem niezależnym, działającym na zasadach dobrowolności. Przyjętą misją jest wspieranie inicjatywy w zakresie rozwoju systemów zarządzania i podejścia procesowego w świadomości przedsiębiorstw oraz rozwoju rynku klienta i prowadzonego biznesu. DQS Forum skierowane jest do pełnomocników i przedstawicieli firm obsługiwanych przez DQS.

Informacja dotycząca uczestnictwa w DQS Forum

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionych spotkaniach prosimy o zgłaszanie się pod adres e-mail marketing@dqs.pl

W celu umożliwienia wszystkim naszym klientom uczestnictwa ich przedstawicieli w DQS Forum obowiązuje zasada, iż na jedno spotkanie tematyczne mogą być zgłoszone maksymalnie 2 osoby z firmy.

Po każdym zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymają potwierdzenie zdobytej wiedzy w postaci zaświadczenia.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach.

Zapraszamy na strony naszego forum!

LOGOWANIE

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA DQS Forum