Ochrona danych

Dotrzymywanie wymagań prawnych i wymagań specyficznych klienta w zakresie ochrony danych

Prywatne organizacje niezależnie od typu, rozmiaru i natury biznesu mają prawny obowiązek chronić gromadzone dane. Każda organizacja, aby utrzymać ciągłość działania powinna zapewnić takie procedury które uchronią ją przed utratą jej zasobów informacyjnych. Aby ustanowić odpowiednie dla organizacji procedury warto jest wdrożyć i certyfikować system zarządzania ISMS wg ISO 27001.

Znak jakości DQS „Ochrona danych” wzmacnia zaufanie klientów. Wskazuje on, na bezpieczne i zintegrowane postępowanie z danymi osobowymi i innymi danymi organizacji. Audit bezpieczeństwa danych jest ukierunkowany na spełnienie obowiązujących wymagań prawnych i wymagań organizacji lub jej klientów.

Korzyści

  • Dowód na spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych
  • Znak jakości – nadawany przez zewnętrzną, bezstronna jednostkę
  • Zaufanie w kręgach branżowych
  • Mocna pozycja i image

Ochrona danych PLUS

uzupełnia audity ukierunkowane na ochronę danych. Celem auditu jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie ochrony danych. System ten bazuje na niektórych wymaganiach ISO 27001.

Korzyści

  • Identyfikacja i minimalizacja ryzyk
  • Systematyczna zintegrowana ochrona danych w procesy organizacji
  • Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące
  • Proces systemu zarządzania jakością i wymagania dla bezpieczeństwa informacji
  • Przygotowanie do implementacji systemu zarządzania i bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27001