Zarządzanie ryzykiem

Jak dobrze znasz konkurencję?

Dla każdej organizacji ważne jest uzyskiwanie potrzebnych informacji i równie ważna jest ochrona informacji. Nadużycie, manipulacje lub utrata np. baz klientów, danych finansowych, strategii lub projektów, stanowią dla każdej organizacji ryzyko egzystencjonalne.

System zarządzania bezpieczeństwem, informacjami i ryzykiem (ISMS) wg ISO 27001 pomaga w identyfikacji ryzyk, przez połączenie rozwiązań technicznych (informatyki) z informacjami tradycyjnymi.

DQS proponuje indywidualne rozwiązania w zakresie walidacji: polityki zarządzania bezpieczeństwa informacji, dostępu do Internetu, bezpieczeństwa stron internetowych, ochrony danych i infrastruktury organizacji w zakresie ISMS.

Infrastruktura informatyczna musi być nie tylko bezpieczna, ale również wydajna. Jakość w zakresie świadczenia usług IT stanowi kluczową wartość organizacji. Wsparcie przez DQS w trakcie oceny systemu zarządzania stanowi wartość dodaną każdego auditu DQS. Wspieranie działań organizacji w zakresie budowy systemów IT i integracja z realizowanymi procesami w ramach podejścia procesowego jest systematycznie oceniana w czasie auditów DQS.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) jest skierowany do organizacji wszystkich branż, które oczekują, że ich system zarządzania pomoże im we wczesnym identyfikowaniu ryzyk, i nie tylko umożliwi zabezpieczenia dotychczasowej działalności, ale również w celu dalszego rozwoju w przyszłości.

Zarządzanie ryzykiem jest zadaniem każdego zarządu. Odpowiedzialność organizacji za realizacje celów jest jasno określona i znana. Każdy krok w realizacji procesów powinien być analizowany pod względem ryzyka.

W 2018 roku pojawiło się nowe wydanie normy ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – wytyczne.

Norma zawiera zasady i wskazówki zarządzania ryzykiem mające wspierać przemysł i handel, spółki publiczne i prywatne w pewnym i skutecznym wyjściu z kryzysu. Każda działalność wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest aby stosować narzędzia, które będą wspierały działalność organizacji i będą pomagały minimalizować ryzyko i w porę zapobiegać niepożądanym zdarzeniom. System ten opiera się na dobrach praktykach zarządzania ryzykiem.

Korzyści

  • długoterminowe bezpieczeństwo klientów i dostawców
  • wspieranie procesu decyzyjnego w zakresie pozyskiwania kapitału
  • zabezpieczenie potrzebnych zasobów
  • bezpieczeństwo miejsc pracy
  • wsparcie przy naborze nowych pracowników