VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4

VDA 6.1

dla bezpośrednich i pośrednich dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez konkurencyjność swoich produktów i poprawę swojego systemu zarządzania.

Korzyści

 • zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji,
 • usprawnienie strategii organizacyjnej,
 • zwiększenie zadowolenia pracowników,
 • silna koncentracja na kliencie,
 • ciągłe doskonalenie procesu.

VDA 6.1 oferuje wszechstronne ramy dla systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Obejmuje również aspekty modelu EFQM.

Więcej informacji na stronie VDA: http://www.vda.de/en/index.html

VDA 6.2 – Sektor usług

dla wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku poprzez najwyższej jakości usługi dla użytkowników motoryzacyjnych i poprawę swojego systemu zarządzania.

VDA 6.2 definiuje wymagania specyficzne dla dostawców usług w przemyśle motoryzacyjnym.

Korzyści

 • zorientowany na procesy system zarządzania,
 • usprawnienie strategii organizacyjnej,
 • zwiększenie zadowolenia pracowników
 • silna koncentracja na kliencie
 • ciągłe doskonalenie procesu
 • zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji

VDA 6.2 oferuje wszechstronne ramy dla systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Ponadto obejmuje również aspekty modelu EFQM.

Więcej informacji na stronie VDA: http://www.vda.de/en/index.html

VDA 6.4 – Zasoby produkcyjne

dla wewnętrznych i zewnętrznych dostawców zasobów produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku poprzez najwyższej jakości produkty. Do zasobów produkcyjnych zaliczamy maszyny, wyposażenie, narzędzia i wyposażenie testujące.

Korzyści

 • zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji,
 • usprawnienie strategii organizacyjnej,
 • zwiększenie zadowolenia pracowników
 • silna koncentracja na kliencie
 • ciągłe doskonalenie procesu.

VDA 6.4 oferuje wszechstronne ramy dla systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Ponadto obejmuje również aspekty modelu EFQM.

Więcej informacji na stronie: http://www.vda.de/en/index.html