ISO 22000

Bezpieczeństwo żywności w procesie produkcji

 

ISO 22000

ISO 22000 jest międzynarodowym standardem skierowanym do przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności struktury organizacyjnej lub kompleksowości procesów. Zakres certyfikacji obejmuje produkcję pierwotną (hodowla zwierząt, uprawa roślin), produkcję żywności, produkcję pasz, gastronomię, dystrybucję (sieci handlowe, hurtownie, firmy brokerskie), usługi transportowe i magazynowe, usługi (np. w zakresie zwalczania szkodników, mycia i dezynfekcji, usuwania odpadów), produkcję materiałów opakowaniowych i opakowań do żywności, produkcję wyposażenia do przemysłu spożywczego, produkcję środków (bio)chemicznych (np. dodatki do żywności, środki myjące, pestycydy). Standard jest skierowany szczególnie do firm, które wdrożyły silny i ukierunkowany na realizację celów i zgodny w wymaganiami prawnymi system zarządzania.

ISO 22000 jest normą zharmonizowaną, zorientowaną procesowo, zapewniającą (po wdrożeniu wszystkich wymagań) bezpieczeństwo żywności. Norma ta specyfikuje wymagania w zakresie: zarządzania ryzykiem, HACCP wg Codexu Alimentarius, GMP oraz programy zapobiegawcze.

Korzyści

 • integracja nowoczesnych procedur analizy ryzyka i programów zapobiegawczych zgodnie z aspektami
 • wysokie bezpieczeństwo produktu i minimalizacja ryzyka producenta
 • wzmocnienie zaufania klientów, dostawców i organów kontrolnych na międzynarodowym rynku
 • objęcie całościowe firmy efektywnymi procesami zgodnymi z wymaganiami higienicznymi i ochroną zdrowia
 • możliwość wdrożenia (integracji) innych standardów. Łatwość wdrożenia ISO 9001 i ISO 14001.

 

FSSC 22000

FSSC 22000 to schemat certyfikacji oparty na wymaganiach ISO 22000 i odpowiedniej dla danej kategorii produktów specyfikacji technicznej. Podobnie jak standardy IFS i BRC jest schematem certyfikacji uznawanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative).

FSSC 22000 jest schematem certyfikacji polegającym na ocenie wymagań ISO 22000 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej (dla producentów żywności jest to ISO/TS 22002-1, dla producentów opakowań ISO/TS 22002-4, dla producentów pasz PAS 222), oraz dodatkowych wymagań (powtórny przerób, procedury przywołania produktu, magazynowanie, informacja o produkcie, ochrona żywności, bioterroryzm).

 

Przebieg procesu certyfikacji

 • wdrożenie wymagań ISO 22000 oraz technicznej specyfikacji (dla producentów żywności ISO 22002-1)
 • certyfikacja przez zatwierdzoną akredytowaną jednostkę certyfikującą
 • wdrożenie działań korygujących w stosunku do stwierdzonych niezgodności (drobne, poważne)
 • raport i certyfikat (z logo FSSC)
 • rejestracja na stronie fssc2200.com
 • ważność certyfikatu 3 lata, coroczne audity nadzoru

Nakład czasu na audit zgodnie z ISO 22003 + dodatkowo 0,5-1 PT

Materiały do pobrania