International Featured Standard

International Featured Standard

Skierowany jest do przede wszystkim do producentów marek własnych. IFS jest standardem, który jest wymagany od dostawców do sieci handlowych, którzy uczestniczą w łańcuchu żywnościowym i którzy muszą udowodnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa żywności, jakości i zgodności z prawem.

Sieci handlowe, które wprowadzają na rynek produkty pod własną marką ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jakości i zgodność żywności, dlatego też żądają od swoich dostawców spełniania wymagań IFS.

Detaliści niemieccy (HDE – Haupterband des Deutchen Einzelhandels E.V. Germany), francuscy (FCD Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution ) i włoscy (Federdtribuzione) opracowali IFS i uznają dostawców, którzy poddali się ocenie i uzyskali certyfikat IFS. Sieci handlowe nie prowadzą wówczas auditów dostawców gdyż audity zgodnie z IFS są traktowane jako audity dostawców.

Korzyści

 • jest instrumentem do spełnienia wymagań;
 • wzmocnienie zaufania nabywców i do sieci;
 • systematyczna analiza i urzeczywistnienie bezpieczeństwa i efektywności przebiegu procesów zgodnie z wymaganiami dla bezpieczeństwa żywności;
 • zapewnienie bezpiecznego i skutecznego przebiegu procesów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa dla żywności i ryzyka w zakresie higieny, jakości i zdrowia konsumentów;
 • minimalizacja ryzyka producenta;
 • uznawany przez sieci certyfikat.

IFS PACsecure

Skierowany jest do producentów opakowaniowych – bezpośrednich i pośrednich. Może być wdrożony przez producentów opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, opakowań szklanych oraz innych naturalnych materiałów takich jak: drewno, korek, glina, juta, tkaniny.

IFS PACsecure jest jednym z nowszych standardów IFS (International Featured Standards) opublikowanym w październiku 2012 r. w celu rozszerzenia oferty IFS dla producentów materiałów opakowaniowych. Pierwowzorem dla IFS PACsecure był standard PACsecure opracowany przez The Packaging Assosiation of Canada (Kanadyjskie Zrzeszenie Opakowaniowe) we współpracy z Canadian Food Inspection Agency (Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności). Standard ten został uznany przez organizacje zrzeszone w FSAP (Food Safety Alliance for Packaging) takie jak: General Mills, Kraft, Nestle, Conagra Foods, Unilever, Sara Lee, Campbell Soup. W grudniu 2013 r. standard IFS PACsecure został uznany przez GFSI (Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności).

Korzyści:

 • niezależne audity trzeciej strony pozwalające zredukować ilość auditów klientowskich
 • zwiększenie świadomości kierownictwa oraz załogi w zakresie dobrych praktyk, standardów i procedur
 • monitoring zgodności z wymaganiami prawnymi
 • wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka
 • wykorzystanie logo i certyfikatów IFS PACsecure w celach marketingowych

International Featured Standard – Logistics

Skierowany jest do organizacji które prowadzą logistykę i transport, magazynowanie oraz do handlu który posiada własne magazyny lub flotę transportową. Standard skierowany jest również do organizacji, które realizują transport w niskich temperaturach (zamrożone, schłodzone i rozmrożone) stosując różnego rodzaju transport (samochodowy, kolejowy, wodny itd.).

Z tego też powodu certyfikat IFS Logistic jest wymagany od dostawców dla sieci handlowych, firm logistycznych, które uczestniczą w łańcuchu dostaw.

IFS Logistic zamyka lukę między produkcją, a handlem i zapewnia przejrzystość działań i wysoką jakość świadczonych usług po przez spełnienie wymagań standardu przez firmy uczestniczące w procesie dostawy. IFS Logistic skierowany jest do firm, które dostarczają produkty żywnościowe oraz nieżywnościowe (np. kosmetyki, sprzęt AGD, itd.), których działania związane są z dostarczaniem produktów takich jak np. transport, konfekcjonowanie, magazynowanie, sprzedaż, załadunek i rozładunek.

IFS Logistic została opracowana przez stowarzyszenie detalistów niemieckich i francuskich przy udziale ekspertów z zakresu logistyki. Punkty ciężkości IFS Logistic to systematyczne i ciągłe zarządzania higieną i ryzykiem, również w obszarze hurtowni (First-in-first-out), aby zapewnić ciągły nadzór nad temperaturą i identyfikowalność.

Korzyści

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, począwszy od produkcji przez magazynowanie, przechowywanie i skończywszy na dostawie do sieci;
 • certyfikat IFS Logistic stanowi dowód na systematyczne zarządzanie higieną i ryzykiem w zakresie magazynowanie i transportu Potwierdza on spełnienie wymagań w zakresie GHP (Dobrych Praktyk Higienicznych) stosowania identyfikowalności i optymalne bezpieczeństwo ładunku

GMP+ 2006

Obejmuje cały łańcuch paszowy od producenta dodatków do pasz, komponentów do pasz, transportu pasz po handel paszami.

Pasze są ważnym elementem produkcji zwierzęcej, są równie ważne jak żywność i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV) w celu uzyskania pewności, że przedsiębiorstwa, które zostały certyfikowane wg GMP+, dostarczają do produkcji pasz, bezpieczne dla zwierząt pasze, bezpieczne dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska. Standard ten został uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego, zawiera elementy ISO 9001 oraz zawiera również wymagania Codex Alimentarius.

PDV żąda od wszystkich dostawców do produkcji pasz (szczególnie na rynek holenderski lub uczestniczących w łańcuchu produkcji pasz) certyfikat GMP+.

Korzyści

 • spełnienie wymagań PDV i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw na rynek holenderski;
 • wzmocnienie zaufania klientów i przedsiębiorstw handlowych;
 • wysokie bezpieczeństwo produktu i minimalizacja ryzyka producenta po przez spełnienie wymagań HACCP.

Dane w trakcie aktualizacji.

Dane w trakcie aktualizacji.

Materiały do pobrania