EN 15593

Higiena opakowań dla żywności

W maju 2008 opublikowano w Niemczech „DIN EN 15993 Opakowania – Zarządzanie higieną przy wytwarzaniu opakowań do żywności – wymagania”, (polskojęzyczne wydanie PN EN 15593 wydano w 2009). Norma jest przeznaczona do certyfikacyji i jest skierowana do producentów opakowań.

Norma jest skierowana w pierwszej kolejności do producentów opakowań bezpośrednich, które mają bezpośredni kontakt z żywnością. Produkcja opakowań wtórnych i opakowań zbiorczych również może być certyfikowana wedługtej normy.

 

Korzyści

  • wzmocnienie zaufania konsumentów i handlu
  • wysokie bezpieczeństwo produktu i minimalizacja ryzyka producenta
  • systematyczna analiza, wdrożonych bezpiecznych i efektywnych procesów w zakresie bezpieczeństwa produktu i kontroli nad procesami w celu zarządzania ryzykiem w zakresie higieny produkcji i bezpieczeństwa materiałów
  • redukcja nakładu czasu trwania auditu w przypadku zintegrowania ISO 22000 z rozporządzeniem 852 lub z Codex Alimentarius.

Materiały do pobrania