BRC - British Retail Consortium

BRC – Global Standard Food

Skierowane jest do producentów żywności i dostawców do łańcucha żywności, niezależnie od ich wielkości, którzy współpracują lub planują nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi (szczególnie brytyjskimi). BRC oparte jest na spełnieniu wymagań bezpiecznej produkcji, wysokiej jakości i zgodności z prawem żywności.

Duża część produktów dostarczanych na rynek brytyjski jest wprowadzana pod własną marką sieci. Po wydaniu Food Safety Act w 1990 roku właściciele marek własnych są zobowiązani do zapewnienia wszystkich niezbędnych działań zapobiegawczych i do zapobiegania błędom w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży, włącznie ze sprzedażą żywności. BRC jest systematycznie aktualizowane, zgodnie ze zmianami na rynku, doświadczeniem producentów oraz zgodnie z rozwojem w zakresie stosowanych technologii.

Korzyści

 • wzmocnienie zaufania nabywców do produktów i do sieci, która zapewnia bezpieczeństwo produkcji, jakość i zgodność z prawem żywności;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji;
 • minimalizacja ryzyka producenta;
 • bezpieczny i skuteczny przebieg procesów, zgodnie z bezpieczeństwem żywności, ryzykiem w zakresie higieny, jakości i zdrowia konsumentów;
 • systematyczną analizę, wdrożenie zasad bezpieczeństwa i skuteczności przebiegu procesów zgodnie z wymaganiami dla żywności;
 • dostęp do brytyjskiego rynku.

BRC/IoP Global Standard Packaging

Skierowana jest do producentów opakowań i dostawców komponentów lub surowców do produkcji opakowań, którzy uczestniczą w łańcuchu dostaw do żywności i którzy dostarczają lub mają zamiar dostarczać swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii.

Duża część produktów dostarczanych na rynek brytyjski jest wprowadzana pod własną marką sieci. Właściciele marek własnych są zobowiązani do zapewnienia wszystkich niezbędnych działań zapobiegawczych i do zapobiegania błędom w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży, włącznie ze sprzedażą żywności. BRC/IoP jest systematycznie aktualizowane zgodnie ze zmianami na rynku, doświadczeniem producentów oraz zgodnie z rozwojem w zakresie stosowanych technologii.

Producenci muszą zapewnić ciągłą kontrolę swoich dostawców. Spełnienie wymagań BRC/IoP zapewnia te wymagania.

 

Korzyści

 • wzmocnienie zaufania nabywców do produktów i do sieci, która zapewnia bezpieczeństwo produkcji, jakość i zgodność z prawem;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji;
 • minimalizacja ryzyka producenta;
 • bezpieczny i skuteczny przebieg procesów zgodnie z bezpieczeństwem opakowań, ryzykiem w zakresie higieny, jakości i zdrowia konsumentów;
 • systematyczna analiza, wdrożenie zasad bezpieczeństwa i skuteczności przebiegu procesów zgodnie z wymaganiami dla opakowań;
 • dostęp do brytyjskiego rynku.

Materiały do pobrania