IFS HPC

IFS HPC –  Household and Personal Care Standard

IFS HPC to standard do auditowania dostawców produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, produktów higieny osobistej oraz artykuły gospodarstwa domowego (typu folia aluminiowa, plastikowe lub papierowe naczynia na żywność, zmywaki kuchenne, worki na śmieci itp.). Norma została opublikowana w październiku 2009 r. Pierwsza wersja standardu składa się z czterech części. W części drugiej znajdują się wymagania dla auditowanych organizacji. Certyfikat IFS może być przyznany na 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorstwo uzyska minimum 75% punktów. Najlepsze przedsiębiorstwa, które uzyskały podczas auditu wynik ≥ 95% otrzymują certyfikat na poziomie wyższym. Checklista zawiera 221 wymagań w tym 5 kryteriów KO, tzn. wymagań szczególnie istotnych, których niespełnienie skutkuje odjęciem 50% z możliwej ilości punktów, czyli nie zaliczeniem auditu. Dotyczą one:

1.3.1 Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

4.1.3 Specyfikacje produktu

4.15.1 Identyfikowalność

5.8.1 Procedury zarządzania kryzysowego

5.10.2 Działania korygujące.

Więcej informacji o standardach IFS w tym wersje pdf standardów IFS (IFS HPC, IFS, Food, IFS Logistic, IFS Cash & Carry, IFS PAC Secure) znajdziecie Państwo na stronie www.ifs-certification.com . Pobieranie dokumentów ze strony IFS od 2012 r. jest bezpłatne.