DQS Benchmarking

Audity DQS z DQS Benchmark

Audity DQS wnoszą wartość. Tworzą wartość poprzez identyfikację potencjałów doskonalenia, szans i ryzyk – i dlatego, że je Wam prezentujemy. Ponieważ przekonujemy ludzi, takich Wy, do wprowadzenia zmian i aktywnego tworzenia zmian.  Ale które ze zmian należy wdrożyć jako pierwsze? Jakie działania powinny być potraktowane priorytetowo aby zdobyć przywództwo na rynku lub zbudować własny rynek? Używając DQS Benchmark, możemy Wam powiedzieć jakie jest Wasze miejsce w stosunku do konkurencji i gdzie można znaleźć Wasz znaczący potencjał, który może przynieść Wasz sukces.

DQS Benchmark opiera się na klasycznym cyklu zarządzania Plan – Do – Check – Act (Planuj-Wykonaj-Sprawdż-Działaj), który jest oceniany w oparciu o 11 kryteriów. Kryteria te oparte są na wymaganiach międzynarodowych norm systemów zarządzania, takich jak ISO 9001, ISO 14001 lub OHSAS.

Jedenaście kryteriów:

 • Zarządzanie w oparciu o cele i planowanie
 • System zarządzania i procesy
 • Organizacja i zasoby
 • Zarządzanie personelem
 • Procesy operacyjne
 • Komunikacja z klientem
 • Projektowanie, rozwój, zakupy
 • Pomiary i analiza wyników
 • Ocena wyników
 • Działania korygujące
 • Ciągłe doskonalenie