DQS Benchmarking

Audity DQS z DQS Benchmark

Audity DQS wnoszą wartość dla firmy. Tworzą wartość poprzez identyfikację potencjałów do doskonalenia, szans i ryzyk oraz dlatego, że je Państwu prezentujemy; ponieważ przekonujemy ludzi, takich Państwo, do wprowadzenia zmian i aktywnego tworzenia zmian.  Ale które ze zmian należy wdrożyć jako pierwsze? Jakie działania powinny być potraktowane priorytetowo aby zdobyć przewagę rynkową lub zbudować własny rynek? Używając DQS Benchmark, możemy Państwu powiedzieć jakie jest miejsce Państwa firmy w stosunku do konkurencji i gdzie można znaleźć znaczący potencjał, który może przynieść Państwu  sukces.

DQS Benchmark opiera się na klasycznym cyklu zarządzania Plan–Do–Check–Act (Planuj–Wykonaj–Sprawdź–Działaj), który jest oceniany w oparciu o 11 kryteriów. Kryteria te oparte są na wymaganiach międzynarodowych norm systemów zarządzania, takich jak ISO 9001, ISO 14001 lub OHSAS.

Jedenaście kryteriów:

 • zarządzanie w oparciu o cele i planowanie
 • system zarządzania i procesy
 • organizacja i zasoby
 • zarządzanie personelem
 • procesy operacyjne
 • komunikacja z klientem
 • projektowanie, rozwój, zakupy
 • pomiary i analiza wyników
 • ocena wyników
 • działania korygujące
 • ciągłe doskonalenie