Audit procesów

Audit procesów prowadzony przez DQS ma wiele aspektów, ale tylko jeden cel: ulepszenie tworzenia wartości dla organizacji oraz poprawa ich działania poza presją certyfikacji lub pełnego auditu systemu.

Powody przeprowadzania auditu procesów:

 • problemy z wyrobami lub procesami, zatwierdzenia
 • inicjowanie i monitorowanie procesów doskonalenia
 • podejście procesowe i produktowe
 • problemy z przepływem zasobów
 • zapewnienie dostępności
 • analiza słabych punków i ryzyka, zapobieganie

Korzyści:

Audity procesów prowadzone przez DQS pomagają podejmować właściwe decyzje i skutecznie doskonalić działania.

 • odciążenie pracowników
 • efekty szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji
 • poprawa i doskonalenie przez wykwalifikowanych i doświadczonych auditorów
 • duża wiedza z zakresu standardów i ich wykorzystania w praktyce
 • interdyscyplinarne oceny