slider_food2

DQS Polska jest upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży,
  • ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt,
  • zbioru ze stanu naturalnego,
  • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importu z państw trzecich.

Wymagania prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego, zostały ujęte w następujących dokumentach:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 116/2009 poz. 975);
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowanie i kontroli z późniejszymi zmianami;
  • inne akty prawne znajdą Państwo pod adresem:    minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne

bez-tytulu   WYKAZ PRODUCENTÓW

bez-tytulu   DOKUMENTACJA

bez-tytulu   ZAKRES CERTYFIKACJI