23 maja 2017 w siedzibie DQS Polska odbyła się konferencja “Certyfikacja przetwórstwa ekologicznego”. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem wśród naszych obecnych, jak i przyszłych klientów, którzy chcieliby rozszerzyć swoją ofertę o produkty ekologiczne. DQS Polska posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania certyfikatów zgodności w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży.

http://dqs.pl/certyfikacja-rolnictwa-ekologicznego/