1 lipca 2015 roku British Retail Consortium opublikowało najnowszą wersję standardu BRC dla opakowań i materiałów opakowaniowych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Podobnie jak poprzednia wersja, również wersja 5. zawiera dwie kategorie ryzyka z różnymi wymaganiami. Kategorie ryzyka w obecnie obowiązującej wersji to „wysoka higiena” („high hygiene”) i „podstawowa higiena” („basic hygiene”). To, do której kategorii należy zakwalifikować produkt zależy od jego przeznaczenia. „High hygiene” dotyczy tych opakowań czy materiałów opakowaniowych, które wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością lub innym wrażliwym produktem. Natomiast „basic hygiene” dotyczy opakowań niebezpośrednich.

Standard jest odpowiedni dla producentów zarówno szkła jak i korków do butelek, folii, puszek, kartonów, etykiet, tuszy, klejów itp.

Standard zawiera osiem wymagań fundamentalnych:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie (1.1)
 • analiza zagrożeń i ryzyka (2.2)
 • specyfikacje (3.4)
 • audity wewnętrzne (3.5)
 • identyfikowalność (3.9)
 • utrzymanie porządku i czyszczenie (4.8)
 • kontrola procesu (5.4)
 • szkolenia i kompetencje (6.1)

Wymagania standardu dla obu kategorii ryzyka podzielone są na 6 rozdziałów:

 1.  Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
 2. System zarządzania zagrożeniem i ryzykiem
 3. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu
 4. Standardy lokalizacji
 5. Kontrola produktu i procesu
 6. Personel

Oprócz wymagań standardowej checklisty BRC wprowadziło moduły dodatkowe. Aktualnie dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych dostępne są dwa moduły dodatkowe: moduł dotyczący towarów handlowych oraz moduł świadomości środowiskowej. Dodatkowo przedsiębiorstwo może udowodnić dojrzałość swojego systemu zarządzania przystępując do opcji auditów niezapowiedzianych.

Standard może być zakupiony w wersji papierowej lub bezpłatnie pobrany w wersji pdf ze strony https://www.brcbookshop.com/ . Oprócz angielskiej wersji językowej dostępne są wersje: amerykańska, francuska, chińska, niemiecka, hiszpańska i włoska.

DQS od wielu lat oferuje firmom opakowaniowym certyfikację BRC. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku nasze zasoby auditorskie zostały w tym zakresie rozszerzone o polskiego auditora. Proponujemy Państwu konkurencyjną ofertę cenową. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Tel. 22 385 88 10, e-mail: biuro@dqs.pl

pdf-icon BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials – karta produktu