Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w firmach spożywczych za wdrażanie i utrzymanie wymagań Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności (BRC Food).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy BRC w związku z publikacją nowego ósmego wydania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności (BRC Food).

Program szkolenia

 • Wprowadzenie – rozwój standardów BRC
 • Harmonogram wdrożenia zmian w BRC Food
 • Przegląd zmian
  –  praktyczna interpretacja nowych wymagań
  –  systemy dla HACCP, Food Defense, autentyczności
  –  zmiany publikowane na stronie BRC
  –  dobrowolne moduły
  –  zmodyfikowane drzewko decyzyjne – dodatkowe strefy ryzyka
  –  nowy system ocen
 • Praktyczna interpretacja nowych wymagań
 • Ćwiczenia

Forma szkolenia
Szkolenie online

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 12.08.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.