recyklerzy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z:

bez-tytulu

Art. 46  ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888.) ,

każdy przedsiębiorca  

  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, który wystawia dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiada zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg.
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który wystawił w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

jest obowiązany do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego zgodnie z:

bez-tytuluRozdziałem 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888.) oraz

bez-tytuluRozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

Audyty są przeprowadzane w terminie do 30. kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

Audyt może być przeprowadzany tylko przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Jesteśmy jednym z kilku weryfikatorów EMAS, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji od 10.01.2007 pod numerem: PL-V-008. Link do certyfikatu.

Mając poczucie odpowiedzialności za rzetelne wykonywanie ocen zgodności, DQS Polska dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na niezależnym i jednocześnie –  elastycznym podejściu do tego szczególnego audytu.

Jako doświadczony weryfikator EMAS wiemy, w jaki sposób należy dochować należytej staranności i wykazać zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.

Wiemy też, jak dużym problemem dla przedsiębiorców może być krótki termin na realizację tego zobowiązania ustawowego.

Dlatego na poniższej ilustracji przedstawiamy schemat postępowania mający na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami ustawy i rozporządzenia dotyczących rocznych audytów „recyklerów”:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oceny zgodności z ww. wymaganiami.

Gdy tylko podejmą Państwo decyzję o współpracy z naszą jednostką w tym zakresie, prosimy o kontakt:

Dyrektor Zarządzający

Bogdan Kraśniewski

tel. 668-364-868

krasniewski@dqs.pl

Specjalista ds. certyfikacji

Alicja Szysz

tel. 532 755 367

szysz@dqs.pl

napisz-do-nas-biuro

W celu przyspieszenia procesu auditu mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza Danych Podstawowych. Po przesłaniu wypełnionego formularza sporządzimy niezwłocznie wstępną ofertę na nasze usługi, a następnie podejmiemy kontakt w celu doprecyzowania warunków współpracy:

Znalezione obrazy dla zapytania word logo     Formularz danych podstawowych do audytu odzysku_OPAKOWANIA_03_2019

Znalezione obrazy dla zapytania logo pdf Program audytóww odzysku_OPAKOWANIA_03_2019