Uprzejmie przypominamy, że z dniem 30.04.2019 r. upływa termin przeprowadzenia audytów:

  • recyklera opakowań
  • recyklera sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Terminy przeprowadzenia tych audytów zostały uregulowane w dwóch ustawach, dotyczących obu rodzajów działalności.

Poniżej przytaczamy podstawowe informacje prawne dotyczące tego rodzaju audytów:

  • [OPAKOWANIA] – w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz. 888) sprecyzowano, którzy przedsiębiorcy są obowiązani do przeprowadzenia audytu.
  • [OPAKOWANIA] – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR reguluje szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu.
  • [ZSEiE] – w art. 66 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) sprecyzowano, że organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia audytu
  • [ZSEiE] – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania reguluje szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu w organizacjach odzysku ZSEiE oraz w zakładach przetwarzania