Zgodnie z:

bez-tytulu

Art. 66  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688),

  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • prowadzący zakład przetwarzania

są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego zgodnie z:

bez-tytulu

rozdziałem 9 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) oraz

bez-tytulu

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Audyty są przeprowadzane w terminie do 30. kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

Audyt może być przeprowadzany tylko przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Od 10.01.2007 r. jesteśmy akredytowanym weryfikatorem EMAS. Nasz numer akredytacji to: PL-V-008. Link do certyfikatu.

Mając poczucie odpowiedzialności za rzetelne wykonywanie ocen zgodności, DQS Polska dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na niezależnym i jednocześnie –  elastycznym podejściu do tego szczególnego audytu.

Jako doświadczony weryfikator EMAS wiemy, w jaki sposób należy dochować należytej staranności i wykazać zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.

Wiemy też, jak dużym problemem dla przedsiębiorców może być krótki termin na realizację tego zobowiązania ustawowego.

Dlatego na poniższej ilustracji przedstawiamy schemat postępowania mający na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami ustawy i rozporządzenia dotyczących rocznych audytów w obszarze ZSEiE:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oceny zgodności z ww. wymaganiami.

Gdy tylko podejmą Państwo decyzję o współpracy z naszą jednostką w tym zakresie, prosimy o kontakt:

Dyrektor Zarządzający

Bogdan Kraśniewski

tel. 668-364-868

krasniewski@dqs.pl

Specjalista ds. certyfikacji

Alicja Szysz

tel. 532-755-367

szysz@dqs.pl

napisz-do-nas-biuro

W celu przyspieszenia procesu auditu mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza Danych Podstawowych. Po przesłaniu wypełnionego formularza sporządzimy niezwłocznie wstępną ofertę na nasze usługi, a następnie podejmiemy kontakt w celu doprecyzowania warunków współpracy:

Znalezione obrazy dla zapytania word logo      Formularz danych podstawowych do audytu odzysku_SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY_03_2019

Znalezione obrazy dla zapytania logo pdf Program audytów odzysku_SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY_03_2019