Profil uczestników

Szkolenie kierujemy szczególnie do osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych dla standardu ISO 45001. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić dotychczas posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia. Szkolenie również umożliwi zrozumienie roli i znaczenia auditów wewnętrznych  dla doskonalenia działań w organizacji .

Program szkolenia

 • Struktura normy ISO 45001:2018
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo i współdziałanie pracowników
 • Planowanie, wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Wytyczne auditowania systemów zarządzania
 • Terminologia w procesie auditu
 • Proces auditu – etapy i działania audytowe
 • Sylwetka auditora – obowiązki i cechy dobrego auditora
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Przygotowanie planu auditu
 • Dokumenty robocze – opracowanie listy kontrolnej
 • Dokumentowanie ustaleń audytowych – zgodności, niezgodności, obserwacje
 • Przygotowanie raportu z auditu

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat,

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 28-29.08.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.