Na szkolenie zapraszamy szczególnie kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, pragnących poszerzyć swoją wiedzę.

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie auditów wewnętrznych
  • wymagania normy ISO 19011:2018-08 w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych
  • zarządzanie programem auditów wewnętrznych
  • zastosowanie metod auditowych w działaniach auditowych
  • proces auditu wewnętrznego (planowanie auditu wewnętrznego, program auditów, niezgodności a spostrzeżenia, dowody z auditu, komunikowanie wyników auditu, dokumentowanie wyników auditu, działania poauditowe)
  • rola auditora wiodącego w zespole auditorskim
  • analiza scenariuszy auditowych
  • identyfikacja zagrożeń w systemie zarządzania
  • projektowanie systemu zarządzania ryzykiem

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych, zakończone testem i wydaniem certyfikatu.

Termin szkolenia: 
Planowane terminy: 2-3.07.2019 r., 3-4.09.2019 r., 3-4.12.2019 r.

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:
Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto.