Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością pierwszej i drugiej strony, pragnących również poszerzyć dotychczasową swoją wiedzę w tym zakresie.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie rola i znaczenie auditów wewnętrznych. Uczestnicy będą mogli nabyć nowe lub doskonalić posiadane umiejętności auditorskie oraz wymienić doświadczenia.

Program szkolenia

  • Rola i znaczenie auditów wewnętrznych w systemie zarządzania organizacją
  • Wymagania normy ISO 16949:2016  I OEM w kontekście planowanych i realizowanych audytów wewnętrznych
  • Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia auditów w kontekście  wymagań normy ISO 19011 i zmian w wymaganiach wprowadzonych wydaniem z 2018 roku
  • Realizacja auditów wewnętrznych w systemie zarządzania jakością
  • Cykl PDCA w planowaniu i realizacji auditów wewnętrznych
  • Procesowe podejście do realizacji auditów wewnętrznych
  • Zarządzanie programami auditów wewnętrznych i ich dokumentowanie – cel i kryteria auditu
  • Identyfikowanie i oszacowanie ryzyk związanych z realizacją programów auditów w kontekście wpływ na osiągnięcie celów  realizowanych auditach
  • Dobór auditorów do auditów wewnętrznych (kompetencje, umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa)
  • Dokumentowanie działań związanych z prowadzonymi auditami

Forma szkolenia
szkolenie online

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:
Planowane terminy: 26-27.08.2020

Czas szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe, 16 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 1060 zł netto.