DQS Polska nawiąże współpracę z auditorami CHP

Kompetencje:

 1. Ukończone studia pierwszego stopnia, w zakresie energetyki lub pokrewnym, potwierdzone stosownym dyplomem, i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle energetycznym lub instytucjach zajmujących się tą problematyką lub, w przypadku braku ukończonych studiów pierwszego stopnia w zakresie energetyki lub pokrewnym, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle energetycznym lub instytucjach zajmujących się tą problematyką.
 2. Praktyczna wiedza i znajomość krajowych przepisów prawnych dotyczących kogeneracji.
 3. Umiejętność dokonania oceny zgodności z wymogami krajowego prawodawstwa w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z dyrektywy 2012/027/UE.
 4. Wiedza z zakresu krajowych zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w zakresie kogeneracji.
 5. Znajomość zasad obliczeniowych stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań z kogeneracji.
 6. Umiejętność stosowania procedur oceny zgodności oraz związanych z nimi procedur raportowania dotyczących wydawania opinii.
 7. Wiedza i umiejętności stosowania metodyki obliczania kogeneracji wynikającej z przepisów, obliczeń bilansów energetycznych dla elektrowni i elektrociepłowni oraz rozliczania zużycia paliw, niezbędne do wykrycia błędów w sprawozdaniach oraz oceny wpływu błędów na wyniki obliczeń.
 8. Doświadczenie w prowadzeniu auditów weryfikacyjnych i badaniu danych.
 9. Wiedza dotycząca oceny zarządzania danymi oraz systemów zarządzania jakością.
 10. Ukończone szkolenia obejmujące w swoich programach zagadnienia kogeneracji.
 11. Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 12. Mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu dobrym w mowie i w piśmie.
 13. Prawo jazdy kat. B (mile widziane).

Predyspozycje kandydata:

 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość, samodzielność oraz kreatywność
 • umiejętności interpersonalne

Zadania do realizacji:

 • prowadzenie auditów kogeneracji

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o uregulowanej pozycji biznesowej
 • życzliwą i partnerską pracę w zespole
 • możliwość rozwoju
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia indywidualne i zbiorowe

Rodzaj pracy:

 • umowa o dzieło lub umowa-zlecenie

Odpowiemy tylko na aplikacje, które będą odpowiadały naszym wymaganiom.