Rada programowa

Rada programowa

Dla zapewnienia ochrony bezstronności prowadzonej przez DQS Polska działalności została powołana Rada Programowa pełniąca funkcję Komitetu chroniącego bezstronność zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN ISO/IEC 17021. Podstawy jej działalności zostały opisane w Regulaminie Rady Programowej.

Rada Programowa jest ciałem opiniującym i doradczym, reprezentującym kluczowe zainteresowane certyfikacją strony:
– klientów DQS Polska,
– klientów organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane,
– organizacje pozarządowe,
– rzeczoznawców DQS Polska.
Szczegółowe informacje o reprezentantach stron wchodzących w skład Rady Programowej dostępne są w biurze DQS Polska.

Do zadań Rady Programowej należy:
– udział w opracowywaniu polityki DQS Polska dotyczącej bezstronności działalności    certyfikacyjnej,
– przeciwdziałanie czynnikom, które zagrażałyby obiektywnemu prowadzeniu działalności certyfikacyjnej,
– doradzanie w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji, łącznie ze sprawami   dotyczącymi otwartości i publicznego postrzegania DQS Polska,
– ocena bezstronności procesów auditu, certyfikacji i podejmowania decyzji w DQS Polska
– ocena czy żadne aspekty funkcjonowania DQS nie zagrażają obiektywnemu prowadzeniu działań certyfikacyjnych, łącznie z aspektami finansowymi.

Skład Rady Programowej DQS Polska sp. z o.o.:

– Pan Janusz Berdowski – organizacja pozarządowa

– Pan Michał Chrząszcz- klient organizacji, których
systemy zarządzania są certyfikowane

– Pan Władysław Głąbek- klient certyfikowany przez DQS Polska

– Pani Barbara Groele- przedstawicielka stowarzyszeń przemysłowych

– Pan Eugeniusz Potocki- auditor DQS Polska

– Pan Andrzej Suliński – przedstawiciel organizacji jakościowych i środowiskowych, normalizacji