slider_food2

 

DQS Polska sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie certyfikacji przetwórstwa żywności ekologicznej oraz drożdży i  pasz.

Certyfikacja dotyczy oceny na zgodność z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Uzyskanie przez producenta żywności takiego certyfikatu pozwala na rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa, otwiera dodatkowe możliwości pozyskiwania klientów oraz nowych rynków. Żywność ekologiczna cieszy się dużym zainteresowaniem i jest poszukiwana na rynkach Europy oraz USA.

W celu przybliżenia wymagań i zasad związanych z certyfikacją zorganizowany zostanie cykl szkoleń otwartych.

Jesteśmy przekonani, że działania nasze spotkają się z  Państwa zainteresowaniem i przyczynią się do dalszego rozwoju Państwa organizacji. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Osobą, która udzieli Państwu wszystkich informacji związanych z tą tematyką jest Pani Paulina Waldek – Menadżer ds. Certyfikacji Produktów; tel. :  +48 22 395 88 10, e-mail: waldek@dqs.pl